INSTYTUT ZOOTECHNIKI W KRAKOWIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Read more: Konferencja, Nałęczów 24-25 kwietnia 2017 r.

KRAJOWE LABORATORIUM PASZ W LUBLINIE

oraz

PAŃSTWOWY INSTYTUT  WETERYNARYJNY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH

Zapraszają na XXXIV Konferencję Naukowo-Techniczną

na temat: OCENA JAKOŚCI PASZ

Program konferencji

Wzór oświadczenia na potrzebę zwolnienia z podatku VAT ...

Miejsce  Konferencji: (obrady i zakwaterowanie):  24-150 Nałęczów, Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe „ENERGETYK”, ul. Paderewskiego 10,  tel. +48 81 501 67 00 (09), e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termin Konferencji: 24-25 kwietnia 2017 r.

Biuro Konferencji: informacji udziela mgr Marina Struzik, Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin,  tel. (81) 532-48-56, fax. (81) 532-48-56, 743-63-49, tel. kom. 502-023-206; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Komitet  Organizacyjny: dr Waldemar Korol – przewodniczący; prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek – v-ce przewodniczący, dr inż. Grażyna Bielecka, dr Jolanta Rubaj, dr inż. Sławomir Walczyński, dr Monika Przeniosło-Siwczyńska, mgr inż. Zbigniew Osiński, mgr Marina Struzik – sekretarz.

Celem konferencji jest przedstawienie aktualnych zagadnień związanych oceną bezpieczeństwa i jakości pasz stosowanych w żywieniu zwierząt oraz aktualnymi zaleceniami w zakresie kontroli jakości. Zaprezentowane zostaną wyniki   monitorowania pasz w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach programów badawczych realizowanych w placówkach naukowych oraz aktualna ocena zagrożeń.

Wykładowcami będą pracownicy naukowi jednostek badawczych, w tym pracownicy Instytutu Zootechniki-PIB w Krakowie i Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - PIB w Puławach.

Rozważane zagadnienia dotyczyły będą wybranych elementów oceny jakości, stwarzających w praktyce najwięcej problemów podczas kontroli i monitorowania pasz. Uwaga będzie zwrócona zwłaszcza na badanie pasz GM i interpretacje wyników badań, badania dodatków paszowych i ograniczenia metodyczne w tym zakresie.    Kontrola jakości to przede wszystkim sprawdzanie bezpieczeństwa paszy – te elementy będą uwzględnione w programie konferencji. Ocenione zostaną dodatki paszowe do ekologicznej produkcji zwierzęcej pod kątem możliwości ich wykorzystania, zwłaszcza w kontekście wzrastającej liczby dodatków wytwarzanych przy wykorzystaniu organizmów GM. Uwaga zostanie zwrócona także na nowe metody badania składników odżywczych, dodatków paszowych i substancji niepożądanych i szkodliwych, które mogą być stosowane w ocenia jakości pasz.  

Tezy:

1. Aktualne wymagania w zakresie wytwarzania i użytkowania pasz.

2. Kierunki zmian ustawodawstwa europejskiego w zakresie bezpieczeństwa i jakości  użytkowej pasz.

3. Substancje niepożądane i szkodliwe w paszach – kierunki zmian przepisów.

4. Metody badania składników odżywczych, dodatków paszowych i substancji  niepożądanych i szkodliwych – parametry walidacji metod i ich wykorzystanie do oceny i interpretacji wyników.

5. Ograniczania metod badania dodatków paszowych i ich wpływ na interpretację wyników badań związanych z kontrolą.

6. Wyniki badań porównawczych w zakresie oceny metod badań materiałów i dodatków paszowych.

7. Krajowy plan urzędowej kontroli pasz – zapewnienie bezpieczeństwa i jakości pasz oraz bezpieczeństwa produktów żywnościowych zwierzęcego pochodzenia.

Materiały konferencyjne zostaną wydane w najbliższych Paszach Przemysłowych, w tym doniesienia posterowe.

 

Read more: Konferencja, Nałęczów 24-25 kwietnia 2017 r. Read more: Konferencja, Nałęczów 24-25 kwietnia 2017 r. Read more: Konferencja, Nałęczów 24-25 kwietnia 2017 r.
Read more: Konferencja, Nałęczów 24-25 kwietnia 2017 r. Read more: Konferencja, Nałęczów 24-25 kwietnia 2017 r. Read more: Konferencja, Nałęczów 24-25 kwietnia 2017 r.
Read more: Konferencja, Nałęczów 24-25 kwietnia 2017 r. Read more: Konferencja, Nałęczów 24-25 kwietnia 2017 r. Read more: Konferencja, Nałęczów 24-25 kwietnia 2017 r.
Read more: Konferencja, Nałęczów 24-25 kwietnia 2017 r. Read more: Konferencja, Nałęczów 24-25 kwietnia 2017 r. Read more: Konferencja, Nałęczów 24-25 kwietnia 2017 r.

  

          

W dniach 5-6 września 2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbyła się XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „MATERIAŁY, MIESZANKI I DODATKI PASZOWE – OCENA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI”, zorganizowana przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy (IZPIB), Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie przy współpracy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego (PIWPIB) w Puławach.

Referaty i doniesienia z konferencji zostaną opublikowane w postaci monografii (część I i część II). Autorzy zainteresowani publikacją rozdziału w monografii proszeni są o przygotowanie artykułów w wymiarze ok. 9 stron tekstu w edytorze Word, Times New Roman, czcionka 12 pkt, odstęp 1,5 (0,5 arkusza wydawniczego). Artykuł powinien zawierać: pełny tytuł artykułu w języku polskim i angielskim, streszczenie w j.polskim i  j. angielskim oraz słowa kluczowe  w j. polskim i  j. angielskim.

Materiały do monografii prosimy  przesyłać do 15.11.2016 r.

Dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy do dalszej współpracy.

Fotoserwis

 

W dniach 27-28 kwietnia 2015 r. w Sandomierzu odbyła się XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ”, zorganizowana przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy (IZPIB), Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie przy współpracy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego (PIWPIB) w Puławach.

Referaty i doniesienia z konferencji zostaną opublikowane w postaci monografii pt. OCENA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PASZ (część I i część II). Autorzy zainteresowani publikacją rozdziału w monografii proszeni są o przygotowanie artykułów w wymiarze ok. 9 stron tekstu w edytorze Word, Times New Roman, czcionka 12 pkt, odstęp 1,5 (0,5 arkusza wydawniczego). Materiały do pierwszej części monografii należy przesłać do 31.05.2015 r., do drugiej części - do 31.08.2015 r.

Dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy do dalszej współpracy.

Fotoserwis

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

More Articles...