Współpraca międzynarodowa w zakresie kontroli bezpieczeństwa i jakości pasz – wizyta pracowników instytutu ze Lwowa

W dniu 20 sierpnia 2014 r. w Instytucie Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie, przebywała siedmioosobowa delegacja pracowników naukowych i inżynieryjno-technicznych z Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych we Lwowie, Ukraina. Wraz z delegacją jako opiekun grupy przybył prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek z PIWPIB w Puławach.

Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością Krajowego Laboratorium Pasz (KLP) i prezentacja aktualnych zagadnień w zakresie jakości i bezpieczeństwa pasz, zarówno w odniesieniu do ich produkcji jak też użytkowania w żywieniu zwierząt.

W pierwszej części wizyty przedstawiono funkcjonowanie KLP w strukturze IZPIB w formie prezentacji głównych kierunków działalności laboratorium i zakresu badań. Gości interesowały głównie zagadnienia rejestracji dodatków paszowych i metody badań substancji czynnych dodatków paszowych takich jak etoksyquin, witamina A i E, aminokwasy i inne. Pytania dotyczyły m.in. interpretacji wyników badań i uwzględnienia niepewności pomiaru do oceny zgodności z wymaganiami.

W drugiej części wizyty była prezentacja laboratorium KLP. Zadawano szczegółowe pytania dotyczące konkretnych metod badawczych, stosowanej aparatury, możliwości wykonywania wielu różnych badań na jednej aparaturze, np. wysokosprawnym chromatografie cieczowym HPLC.

Spotkanie było użyteczne dla gości o czym świadczyła ożywiona dyskusja i liczne pytania. Strona ukraińska wyraziła zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniach laboratoryjnych w zakresie wybranych metod badawczych. Uzgodniono, że szkolenia będą przedmiotem ustaleń w odniesieniu do konkretnych metod badawczych i możliwych terminów.  Poniżej prezentujemy zdjęcia ze spotkania.

 

Waldemar Korol, Marina Struzik

b_300_200_16777215_00_images_wspolpraca_DSC03168a_b.jpeg b_300_200_16777215_00_images_wspolpraca_DSC03135a_b.jpeg b_300_201_16777215_00_images_wspolpraca_DSC03112a_b.jpeg

b_532_331_16777215_00_images_wspolpraca_DSC03118a_b.jpeg