W dniach 24-25 kwietnia 2017 r. w Nałęczowie odbyła się XXXIV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „OCENA JAKOŚCI PASZ”, zorganizowana przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy (IZ-PIB), Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie przy współpracy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego (PIWet-PIB) w Puławach. Wykładowcami byli pracownicy naukowi Państwowego Instytutu Weterynaryjnego PIB w Puławach, Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie, Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu (IOR-PIB), Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych we Lwowie (Ukraina).

Celem konferencji było przedstawienie uczestnikom – producentom i dystrybutorom pasz, inspektorom inspekcji weterynaryjnej i pracownikom ZHW - wyników prac badawczych w zakresie kontroli jakości pasz, monitorowania substancji niepożądanych i szkodliwych w paszach, prawidłowości stosowania dodatków paszowych w produktach paszowych, przy uwzględnieniu aktualnych wymagań prawnych. Prezentowane referaty i doniesienia dotyczyły monitorowania czynników bezpieczeństwa i jakości pasz krajowych, problemów utrzymania jakości badań chemicznych i mikrobiologicznych pasz, interpretacji wyników badań pasz. Przedstawiono również wyniki urzędowej kontroli pasz w roku 2016 i ich ocenę.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom!!!

Referaty i doniesienia z konferencji zostaną opublikowane w postaci monografii. Autorzy zainteresowani publikacją rozdziału w monografii proszeni są o przygotowanie artykułów w wymiarze ok. 9 stron tekstu w edytorze Word, Times New Roman, czcionka 12 pkt, odstęp 1,5 (0,5 arkusza wydawniczego). Artykuł powinien zawierać: pełny tytuł artykułu w języku polskim i angielskim, streszczenie w j. polskim i  j. angielskim oraz słowa kluczowe  w j. polskim i  j. angielskim.

Materiały do monografii prosimy  przesyłać do 15.07.2017 r.

Zapraszamy do dalszej współpracy.

Marina Struzik - organizator

Fotoserwis

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_1-konf.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_10-konf.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_11-konf.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_12-konf.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_16-konf.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_17-konf.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_18-konf.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_19-konf.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_21-konf.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_22-konf.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_23-konf.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_24-konf.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_25-konf.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_26-konf.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_27-konf.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_28-konf.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_30-konf.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_31-konf.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_32-konf.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_33-konf.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_34-konf.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_35-konf.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_39-konf.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_5-konf.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_44.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_48.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_49.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_50.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_53.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_57.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_k14-konf.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_98.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_97.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_96.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_95.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_94.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_91.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_konfer_ost1.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_9-konf.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_89.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_88.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_87.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_86.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_85.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_83.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_82.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_81.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_8-konf.jpeg

b_150_100_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_79.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_76.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_71.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_7-konf.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_69.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_64.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_66.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_63.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_6-konf.jpeg