W dniach 5-6 września 2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbyła się XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „MATERIAŁY, MIESZANKI I DODATKI PASZOWE – OCENA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI”, zorganizowana przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy (IZPIB), Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie przy współpracy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego (PIWPIB) w Puławach.

Referaty i doniesienia z konferencji zostaną opublikowane w postaci monografii (część I i część II). Autorzy zainteresowani publikacją rozdziału w monografii proszeni są o przygotowanie artykułów w wymiarze ok. 9 stron tekstu w edytorze Word, Times New Roman, czcionka 12 pkt, odstęp 1,5 (0,5 arkusza wydawniczego). Artykuł powinien zawierać: pełny tytuł artykułu w języku polskim i angielskim, streszczenie w j.polskim i  j. angielskim oraz słowa kluczowe  w j. polskim i  j. angielskim.

Materiały do monografii prosimy  przesyłać do 15.11.2016 r.

Dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy do dalszej współpracy.

Fotoserwis